Software de producció per empreses del sector de l’alimentació

Optimització de processos de producció i millora continua en la gestió

de documentació accessible a temps real

El millor sistema de control de producció i costos que s’adapta a la teva empresa i enllaçat al teu sistema de facturació:

Gestió i control de la producció

Software de producció industrial especialitzat en empreses alimentàries (ideal per PIMES i MicroPimes)

Rendiment + Eficiencia + Qualitat dels processos productius

  • Augment de la productivitat i reducció dels errors que comporta una gestió manual de la producció (o l'ús de programes ineficients/obsolets)
  • Optimització de la compra de materials als proveïdors
  • Gestió de conjunts i subconjunts
  • Control de costos (costos de tall, hores operaris, materials, externs/subcontractació) dels operaris
  • Eliminar tasques innecessàries o duplicades
  • Anàlisi i optimització de la cartera de clients i dels productes fabricats
  • Organització i planificació de la producció
  • PGestió de lots de fabricació i data de caducitat

Necessites més informació?