Software de producció per empreses del sector de la fusta

Optimització de processos i millora continua en la gestió

de documentació accessible a temps real

El millor sistema de control de producció i costos que s’adapta a la teva empresa i enllaçat al teu sistema de facturació

Gestió i control de la producció

Software especialitzat en empreses del sector de la fusta (ideal per PIMES i MicroPimes):

Rendiment + Eficiència + Qualitat dels processos productius

  • Augment de la productivitat i la reducció dels errors que comporta una gestió manual de la producció (o l'ús de programes ineficients/obsolets)
  • Optimització de la compra de materials als proveïdors
  • Gestió de conjunts i subconjunts
  • Control de costos (costos de tall, hores operaris, materials, externs/subcontractació) dels operaris
  • Eliminar tasques innecessàries o duplicades
  • Anàlisi i optimització de la cartera de clients i dels productes fabricats
  • Organització i planificació de la producció
softneos-ofs

¿Necessites més informació?